Dataskyddspolicy

Rush policy för hantering av persondata

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina persondata och därför vill vi dela med oss av hur vi hanterar din data och hur vi lagrar den hos oss.

Hur använder Rush din persondata?

Rush använder din persondata för att kunna tillgodose dina behov som kund. Vi använder även kunddata för att förbättra och förenkla våra tjänster digitalt. Vi använder din kunddata för att säkerställa att våra tjänster, vår kommunikation och våra affärstransationer med dig som kund fungerar tillfredställande.

1. Personupplysningsansvarig / datahanteringsansvarig

PARC Sweden AB (org nr. 559261-2815) har ansvar för all datahantering av dina personppgifter. Kontaktinformation nedan:

Parc Sweden AB

c/o Gatusmak AB

Box 6014

80006 GÄVLE

PARC INVEST AS är ägarbolag till Rush-bolagen i Sverige.

För frågor om hur vi hanterar din persondata kontakta oss på persondata@rushtrampolinepark.no

2. Insamling av generell data vid onlinebokning

Rush samlar generell persondata vid bokning av hopptid och kalas samt vid ifyllande av vårt säkerhetsformulär. Detta sker i huvudsak för att vi ska ha kontaktinformation om en olycka skulle ske i någon av våra parker, samt för att säkerställa att vi har information om att minderåriga har tillåtelse att besöka oss.

Rush använder sig av tredjepartleverantörer av databehandling som registerar en viss generell information när du besöker hemsidan / appen. Denna data lagras anonymt och hashat och är inte direkt kopplat till ditt digitala besök. Informationen används till statistik samt för återannonsering / retargeting. Rush använder så kallade "cookies" för att samla besöksdata. En cookie är en datafil som sparar viss kund- och besöksdata om dig. Syftet är att förbättra din kundupplevlese digitalt.

Du kan avstå att spara cookies, men din besöksupplevelse kommer då inte vara optimal, och du kommer inte kunna logga in på ditt konto.

Rush använder analysverktyget Google Analytics för att samla besökardata. Vi använder detta verkyg för att visualisera och analysera komplex statistik från vår webbsida. Vi använder även datan för återannonsering i Google Display Networks samt Google Ads Network.

Rush samlar även data i Facebooks annonshanteringsvertyg, och använder Facebooks verktyg för att samla kund- och besöksdata i form av implementation av en "facebookpixel" för mätning och analys av besöksdata.

Vi samlar in följande data (ej begränsat till):

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, fakturaadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

 • Betalningsinformation, som hanteras av tredje part.

 • Information om hur du interagerar med vår webbsida - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, in- och uttrafiksidor etc.

 • Köphistorik och produktdata - historisk data om dina köp.

 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 • Geo-data - din geografiska placering baserat på den data vi mottager från din ISP (internet service provider)

3. Nyhetsbrev, e-post i marknadsförings- och informationssyfte.

Rush använder sig av en tredjepartsleverantör för distibution av nyhetsbrev. Vi skickar aldrig någon kommunikation till dig om du inte aktivt godkänt om det inte kan anses vara verksamhetskritisk information. Detta kan till exempel handla om information om att bolaget sålts, försatts i konkurs, avvecklats eller om Rushs tillgångar i väsentligt förändrats, vilket kan påverka dig som kund.

Behandlingen av din data sker i samtycke. Samtycket är helt valfritt du kan som kund när som helst välja att avbryta vår kommunikation med dig via e-post. För att avbryta din prenumeration hos oss kan du antingen klicka på den länk som bifogas i alla våra mailutskick, eller maila oss på personvern@rushtrampolinepark.no och uppge ditt namn och din e-post-adress som är har registerat i vårt mailssystem. Rush förbehåller sig rätten att lagra dina personliga uppgifter om att du valt att avregistera dig i en sk. "opt out"-lista för att säkerställa att du är avregistrerad från vårt nyhetsbrev och därmed inte behöver mottaga någon information från oss.

Övrigt

I tillägg till ovanstående förbehåller sig Rush rätten - att om nödvändigt - kontakta dig som kund om det är nödvändigt av juridiska skäl som kan påverka dig som kund eller oss som leveranör. I detta fall åberopar Rush rätten till att kommunicera med dig som kund baserat att behovet av möjligheten till att kommucicera är större än den enskilda personens rätt till skydd, så kallad intresseavvägning. 

4. Hur hanterar vi din data och lite om dina rättigheter.

 

Vem kan Rush komma att dela mina upplysningar med?

Rush samarbetar med vissa tredjepartsleverantörer som vi väljer att dela viss data med. Detta förutsätter att Rush godkänt dessa som persondatahanterare av den data du delat med dig av till oss.

Rush förbehåller sig rätten att dela och överföra din persondata till - av oss godkända - leverantörer av diverse system som är nödvändiga för att upprätthålla vår operativa verksamhet. Dessa leverantörer han endast rätt att behandla din kunddata på uppdrag av Rush - och då i samband med utförandet av en specifik tjänst. Det kan till exempel vara att distribuera e-postutskick eller riktad annonsering. Rush säkerställer att det finns ett tydligt avtal kring denna datahantering, samt att leverantören upprätthåller en hög säkerhet kring hanteringen av din data.

Rush förbehåller sig rätten att dela med sig av din persondata om relevant myndighet kräver ut dessa. I händelse av att Rush avvecklar eller säljer sin verksamhet så förbehåller vi oss rätten att överföra din kunddata till köparen av verksamheten. 

5. Dina rättigheter

Du har som kund hos oss flera rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter se dataskyddsförordningen eller kontakta oss. Du har rätt att:

 1. få tillgång till information om de personuppgifter om dig som vi lagrar

 2. få felaktiga personuppgifter rättade

 3. få dina personuppgifter raderade - maila oss då på info@rushtrampolinpark.se

 4. invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

 5. invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

 6. flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Ändringar av persondatapolicy

Rush förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår datahanteringspolicy så att denna överensstämmer med gällande lagar och förordningar. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig som kund i händelse av ändringar av vår persondatapolicy.